CCA Dönüşüm Mimarı

Aylin Gezgüç, AÜ SBF İşletme Bölümü’nden lisans ve UC Berkeley, Haas School of Business’dan MBA derecesine sahiptir. INSEAD’da sosyal girişimcilik programını tamamlamıştır.T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Özel Projeler Dairesi, IMF ile İlişkiler Dairesi ve Çok Taraflı Kuruluşlar Dairelerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yapmıştır. Altyapı projelerinin finansmanı ile başlayan kariyerinde Birleşmiş Milletler, Kalkınma Bankaları, G20 ve IMF ve OECD ile ekonomik ilişkilerde de ülkemizin temsilinde görev almıştır.
2007’de katıldığı Koç Holding’de Dış İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü olarak pek çok marka projeyi tasarlama, hayata geçirme, iletişimini gerçekleştirme ve yaygınlaştırarak sürekliliğini sağlama konularında çalışmıştır. Bu projelere örnek olarak Meslek Lisesi Memleket Meselesi ve Ülkem İçin Projeleri (Ormanlar, HeforShe) gibi toplumsal gelişim odaklı ve çalışan gönüllülüğü projeleri sayılabilir. Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik çalışmalarının Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde başlatılmış ve yönetim stratejisinin belirlenmesini koordine etmiştir.
McKinsey, TUSİAD, Zorlu Holding, HFE Vakfı gibi özel sektör ve sivil sektör kuruluşlarına, ILO ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlara, toplumsal ve kurumsal yatırım ile marka mimarisi konusunda danışmanlık desteği vermiştir. ACPC olarak bireysel koçluk, sosyokrasi ve derin demokrasi araçları ile de takım koçluğu çalışmaları yapmaktadır. CircleUp21 isimli gençlere odaklanan sosyal girişimi tasarlayıp, kuluçkalamış, CircleUp21, SİA yarışmasında Türkiye’nin en başarılı sosyal girişimlerinden biri olarak Kiev’de Türkiye’yi temsil etmiştir.
Aylin Gezgüç, sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin tasarlanması, sosyal etki ölçümlenmesi, gençlere odaklı çalışmalar tasarlanması ve sürdürülebilir gelecekler için sosyal girişim süreçlerinin her türlü yapı içine entegrasyonu alanlarında koaktif süreçlerle (birlikte tasarım içinde) hizmet sunmaktadır. Dünyayı ben mi kurtaracağım?: Sosyal Etki Pusulası kitabının yazarıdır.