CCA Danışma Kurulu Üyesi / CCA Dönüşüm Mimarı

Gıda endüstrisinde iş yaşamına başlamış, Sabancı Holding Otomotiv- Lastik grubu Şirketlerinde, TÜBİTAK-TÜSSİDE’de çalışmış, Stratejik yönetim, kültür, İK yönetimi, üretim, Arge, süreç yönetimi, norm kadro oluşturma, performans yönetimi, proje yönetimi, strateji belgesi oluşturma alanlarda Proje Yürütücülüğü, yöneticiliği yapmıştır.
Çeşitli konularda seminerler ve konferanslar vermiş, değişik fikir ve strateji üretme, bilgi paylaşım toplantılarında moderatörlük, konuşmacılık yapmıştır.
“Gestalt Coaching” Programını tamamlamış, Türkiye Ulusal İnovasyon Girişimi platformunda yer almıştır. Blanchard’ın “Çok Boyutlu Liderlik” alanında kurumsal sertifikalı eğitmenidir. “Küresel Yaklaşımlar” ve “Yönetimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik” isimli iki kitabı olup, “Öğrenen Organizasyonlar” kitabının ortak yazarıdır. Çevre, Kalite Yönetim Sistemleri, Mükemmellik modeli, ISO İnovasyon Ödülü değerlendiriciliği yapmış, Kalder’de YK üyeliği görevinde bulunmuştur.
Halen LC Waikiki Mağazacılık A.Ş de üst düzey yöneticilik yapmakta, Kasım 2011’den itibaren YK Üyeliği görevini de yürütmektedir.
ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu olup, İşletme Yüksek Lisansını ardından Sosyal / Kültürel Antropoloji alanında doktora programını tamamlamıştır.